Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande
Utdelning för 2020 från Maria Ingelman Sahléns Minnesfond för Matematiskt Lärande

Projektansökningar tillstyrkta vid Styrelsens sammanträde 2020-12-07

1. Annika Ärlsjö, Bruksskolan, Färgelanda kommun
Projekt: Att göra matematiken tillgänglig för alla elever genom att lära med alla sinnen

2. Jöran Petersson, Malmö universitet
Projekt: Forskning om matematikdidaktik via ULF-projektet https://blogg.mau.se/ulf/

3. Maria Hammarstrand, Östergårdsskolan, Skurup
Projekt: Implementering av Singaporemodellen

4. Anette Hägglund, Balingsnässkolan, Huddinge
Projekt: Utveckling av matematikundervisningen med hjälp av Numicon