Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande

För att ge ett bidrag till fonden, betala valfri summa till följande bankkonto:

Bank: Handelsbanken
Clearingnummer: 6115
Kontonummer: 496 598 791

Ange namn på givaren/givarna som meddelande.
Det går också bra att ge anonyma bidrag, ange då inget namn som meddelande.

For payments from abroad please use the following information:

IBAN: SE13 6000 0000 0004 9659 8791
BIC/Nationellt bankid: HANDSESS