Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande

Gauss
Carl Friedrich Gauss
Newton
Isaac Newton
Wiles
Andrew Wiles

Om fonden

Syftet med Maria Ingelman Sahléns minnesfond för matematiskt lärande är att på olika sätt främja matematikstudier och matematikundervisning. Bidrag skall delas ut till lärare som vill förbättra matematikundervisningen i skolan. Varje år på Marias födelsedag den 19 januari, med start 2020, kommer fonden att dela ut stipendier.

Fondens styrelse

Magnus Ingelman-Sundberg, Professor, ordförande
Hanna Ingelman-Sundberg, Med dr, läkare
Kristin Arnberg, Rektor för Svenska Skolan Lissabon och har bl a varit rektor för Kunskapsskolan i Sverige
samt rektor/biträdande rektor/gymnasielärare vid Folkuniversitetet
Susanne Gennow, tidigare ansvarig för spetsutbildning i matematik vid Danderyds Gymnasium,
författare till flertal läromedel i matematik på gymnasienivå
Veronica Crispin, Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Uppsala universitet, inom algebra, logik
och representationsteori. På institutionen har hon ansvar för lärarutbildning, inklusive VFU - verksamhetsförlagd undervisning.
Hon är också medlem av Nationalkommitten för matematik vid vetenskapsakademien.